Lena Olsen

Professor emer. i civilrätt vid Juridiska institutionen, Gäster och övrigt verksamma

E-post:
Lena.Olsen[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2034
Mobiltelefon:
073-3962085
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
mottagn. efter överenskommelse per tel.

Kort presentation

Professor i civilrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, sedan år 2005. Har sedan ett antal år särskilt forskat kring konsumtionsrätt, elektronisk kommunikation via nät och tjänster, via medier samt avtal.


Akademiska meriter: JD, docent


Interna och externa uppdrag
Ordförande för Uppsala universitets stipendienämnd (2007-2010)
Ledamot i Uppsala universitets stipendienämnd (1998-2007).
Projektledare för forskningsprogrammet Barn som aktörer 1999-2009.
Ledamot i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för rättsvetenskap och filosofi 2007-2009
Ledamot i the Advisory Board, European Review of Private Law (1998-2003)
Ledamot i FRN:s program för Konsumentforskning (ht 1997-2000).
Expert i utredningen rörande konsumenträttigheter i informationssamhället (1998-1999).
Diverse utbildningsuppdrag och konsultuppdrag.

Intresseområden
Avtals- och kontraktsrätt inom informations- och kommunikationsteknik
Konsumtionsrättsliga frågor, särskilt barns ställning.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lena Olsen
Senast uppdaterad: 2021-03-09