Björn Sundberg

Professor emeritus i litteraturvetenskap vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Bjorn.Sundberg[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 2951
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Professor i litteraturvetenskap; född 1951; FD 1981 på en avhandling om Hjalmar Söderberg; anställd vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 1978, tillsvidareförordnad sedan 1988. Forskning om nordisk litteratur och teater vid sekelskiftet 1900 (Ibsen, Strindberg, Söderberg) samt om modern svensk dramatik och lyrik; därtill diverse uppsatser och artiklar om antik litteratur och om europeisk renässanslitteratur.

Pågående forskning

Bok om den atenska tragedikonsten, se engelsk projekt- och bokbeskrivning. UTGIVEN, se nedan.

Till Strindbergs-receptionen 1907-1909. Inventering av tidningsnotiser/artiklar för att belysa Sg i offentligheten.

Senast publicerade bokverk

" ... så vill jag utstå livet" ANTECKNINGAR TILL DE GREKISKA TRAGEDIERNA (Artos & Norma bokförlag 2019)

Skrivet i vinden ... Texter om litteratur och scenkonst (ISBN 978-91-7465-675-6, tr Visby 2014, Nomen förlag; även tillgänglig som E-bok)

Teaterkritiska fragment (ISBN 978-91-7465-433-2, tr Visby 2012, Normen förlag)

Textkritisk kommentar till August Strindbergs Samlade Verk 61 (ISBN 91-85493-61-9, elektronisk publ. 2005); tillgänglig på www.litteraturbanken.se 2009

Nedslag i nutida svensk dramatik. Katarina Frostenson, Kristina Lugn, Lars Norén, Agneta Pleijel (ISBN 91-631-7869-9, tr Visby 2005, www.books-on-demand.com)

”Farväl till ärans glans. Verdis tre Shakespeareoperor”,tr i Operavärldar. Från Monteverdi till Gershwin. Tjugo uppsatser redigerade av Torsten Pettersson (ISBN 91-7353-116-2. tr Sthlm 2006, Atlantis)

Oidipus öga. Nedtecknat om litteratur och teater (ISBN 91-631-9542-9 / ISBN 978-91-631-9542-6, tr Visby 2006, www.books-on-demand.com) [texter om de homeriska sångerna, atenska tragedier, Lucretius, Shakespeare, Strindberg m.fl.]

Litteraturvetenskapens labyrint. Teori, metod och praxis (ISBN 978-91-633-1785-9, tr Visby 2008, www.books-on-demand.com)

”Om Du vill lära känna det osynliga …”. Anteckningar till Strindbergs sena historiedramatik, (ISBN 978-91-7217-090-2, Skellefteå: Artos & Norma 2011)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Björn Sundberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09