Kersti Hermansson

Professor vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
Kersti.Hermansson[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3767
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

The research profile of the Computational Materials Chemistry group ("Teoroo") is the development of multiscale methods to bring chemical modelling closer to the complex dynamical systems of the Real World. We are especially interested in nano-chemistry, catalysis, and hydration phenomena. With combinations of electronic structure methods, force fields, and MD methods, we explore dynamical phenomena on metal oxide surfaces and nanoparticles, and in aqueous media. http://www.teoroo.kemi.uu.se

Akademiska meriter: FD, Docent

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Kersti Hermansson is Professor of Inorganic chemistry. She is active in the Strucural chemistry programme and the Computational Materials Chemistry research group (Teoroo; see above!).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kersti Hermansson
Senast uppdaterad: 2021-03-09