Marie-Christine Skuncke

Professor emeritus i litteraturvetenskap 00 vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Marie-Christine.Skuncke[AT-tecken]littvet.uu.se
Mobiltelefon:
073-6307208
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA
Tillgänglig:
mottagn. e.ö.

Kort presentation

Marie-Christine Skuncke, professor i litteraturvetenskap, emerita sedan 1 januari 2016. Min forskning gäller olika aspekter av det svenska 1700-talet i europeiskt och globalt perspektiv. 1700-talet har också varit centralt i mitt arbete som lärare och handledare på olika nivåer. Jag grundade 1995 Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala, som jag ledde under åren 1995-2016.

Läs CV och lista över publikationer i urval.

Akademiska meriter: PhD

Forskning: allmänt

Min forskning gäller olika aspekter av det svenska 1700-talet i europeiskt och globalt perspektiv. Jag har bland annat arbetat med teater och opera, retorik, fursteuppfostran (boken Gustaf III – Det offentliga barnet 1993), naturalhistoria (Linnélärjungen Carl Peter Thunberg och hans resa till Japan, monografi 2014) samt den svenska tryckfrihetsförordningen 1766 (artikel i Sveriges riksdags jubileumspublikation Fritt ord 250 år, 2016).

Boken Gustaf III - Det offentliga barnet. En prins retoriska och politiska fostran (Stockholm: Atlantis, 1993) har under 2021 lagts in i Litteraturbanken, litteraturbanken.se. Den digitala utgåvan är en sökbar faksimil: https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/SkunckeMC/titlar/GustafIII/sida/7/faksimil?om-boken

Boken Svenska operans födelse. Studier i gustaviansk musikdramatik (tillsammans med Anna Ivarsdotter, Stockholm: Atlantis, 1998) har under 2021 digitaliserats av Kungl. Musikaliska Akademien, med ett nyskrivet förord: https://www.musikaliskaakademien.se/verksamhet/publikationer/publikationer/musikhistoria/musikhistoria/svenskaoperansfodelse.3355.html

Jag är medredaktör för den postuma boken I tosaforornas värld: Gustav berättar av etnologen Barbro Klein (Stockholm, Carlsson Bokförlag, 2021): http://www.carlssonbokforlag.se/produkt/i-tosaforornas-varld/

Pågående forskning

Gustaf III:s och Ludvig XIV:s medaljhistoria: Artikel på franska, "L'Histoire métallique de Gustave III et celle de Louis XIV", under publicering i "Les Médailles de Louis XIV et leur livre", vol. 2, réd. Yvan Loskoutoff, Presses universitaires de Rouen et du Havre, utkommer 2022. Planerad artikel på svenska: "Gustaf III:s medaljhistoria: Minne och materialitet".

"Gustav III, teaterregissör och scenograf: Gustaf Adolph och Ebba Brahe": Artikel till antologi.

"Bellman och teatern": artikel, publiceras 2021 i Bellmansstudier 26.

Till databasen "Les Visiteurs de Versailles" http://chateauversailles-recherche.fr/francais/ressources-documentaires/bases-de-donnees-en-ligne/les-visiteurs-de-versailles/les-visiteurs-de-versailles.html : notiser på franska om svenska 1700-talsresenärer till Versailles samt översättningar till franska av deras beskrivningar därifrån (inlagda 2019).

Föredrag och föreläsningar online

Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS), Uppsala: "Carl Peter Thunberg, Japan och Linneanum", föredrag på svenska, Kulturnatten, 16 september 2016: http://www.swedishcollegium.se/subfolders/Books&Lectures/View_Lectures.html. Föredraget börjar efter ca 12 minuter.

Centre de recherche du Château de Versailles: "L'Histoire métallique de Gustave III de Suède et ses sources dans celle de Louis XIV", paper på franska, röstinspelning vid symposiet "Les médailles de Louis XIV et leur livre", 2018: https://chateauversailles-recherche.fr/francais/colloques-et-journees-d-etudes/archives-1996-2020/colloques-et-journees-d-etudes-2018/les-medailles-de-louis-xiv-et-leur-livre.html

Uppsala Forum on Democracy, Peace and Justice: Föreläsning på engelska om Peter Forsskål och hans Tankar om borgerlig frihet 1759, vid symposiet "Thinking Enlightenment" 2 december 2020: https://www.uppsalaforum.uu.se/forsskal-symposium-/thinking-enlightenment/ . Föreläsningen börjar efter ca 19.30 minuter.

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala

Grundare 1995 av Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala, ett forum för 1700-talsintresserade över ämnes- och generationsgränser, som jag ledde under åren 1995-2016. Över 200 svenska och internationella forskare från en rad discipliner framträdde under dessa år. Seminariet leddes 2017-21 av professor Ann Öhrberg och leds från hösten 2021 av professor Otto Fischer, båda vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Marie-Christine Skuncke
Senast uppdaterad: 2021-03-09