Hans-Olof Blom

Forskare vid Institutionen för elektroteknik, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
hans-olof.blom[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250490
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
75237 UPPSALA
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Akademiska meriter: TeknD, docent i elektronik

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09