Stig Strömholm

Professor emer. i civilrätt med internationell privaträtt vid Juridiska institutionen, Gäster och övrigt verksamma

Telefon:
018-548208
Fax:
018-548208
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: JD, Dr.jur, FDhc, FK, f.d. prof. i allmän rättslära 69

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09