Hugh Beach

Professor emeritus vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Kulturantropologi; Anknutna

E-post:
Hugh.Beach[AT-tecken]antro.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 631
751 26 Uppsala

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Hugh Beach
Senast uppdaterad: 2021-03-09