Bengt Sandblad

Professor emeritus i människa-datorinteraktion 01 vid Institutionen för informationsteknologi, Vi3; Människa-Maskininteraktion

E-post:
Bengt.Sandblad[AT-tecken]it.uu.se
Mobiltelefon:
070-5437719
Besöksadress:
Rum ÅNG 104285 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Professor i människa-datorinteraktion

Akademiska meriter: TeknD, docent i systemanalys

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Bengt Sandblad
Senast uppdaterad: 2021-03-09