Hedvig Ekerwald

Professor i sociologi 07 vid Sociologiska institutionen, Emeriti

E-post:
hedvig.ekerwald[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 5169
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Professor i sociologi, forskar om ungdomar utifrån ett intersektionellt perspektiv och om sociologins historia

Akademiska meriter: FD, prof. i sociologi 07

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Hedvig Ekerwald
Senast uppdaterad: 2021-03-09