Per Peterson

pens. Universitetslektor vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologi; Anknutna

E-post:
per.peterson[AT-tecken]etnologi.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 631
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Per Peterson
Senast uppdaterad: 2021-03-09