Ola Hartmann

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialfysik

E-post:
ola.hartmann[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3535
Besöksadress:
Rum Å 61118 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: docent i fysik

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Research

  • Myon spin rotation
  • Metal hydrides

Publications

  • Paramagnetic fluctuations in MnO J .Phys. Condens. Matter 12 (2000) 4969. (Authors E.Lidström and O.Hartmann).
  • Antiferromagnetism in Zn-doped La2CuO4 as observed by Muon Spin Resonance Spectroscopy, Phys Rev B 64 (2001) 18522. (Authors: M.Ekström, O.Hartmann, E. Karlsson, E.Lidström, P. Granberg, M. Nygren)
  • µSR Studies of Rare-Earth and Actinide Magnetic Materials, Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Vol 32, Elsevier 2001. (Review article, Authors: G.M.Kalvius, D.R.Noakes and O.Hartmann).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ola Hartmann
Senast uppdaterad: 2021-03-09