Staffan Yngve

Professor emeritus vid Institutionen för fysik och astronomi, Teoretisk fysik

E-post:
staffan.yngve[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3240
Besöksadress:
Rum Å73134 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Mottagningstid: Tisdagar 12.15 till 13.00

Akademiska meriter: FD, professor i teoretisk fysik

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09