Claes-Ingvar Lagerkvist

Professor emeritus vid Institutionen för fysik och astronomi, Astronomi och rymdfysik

E-post:
Claes-Ingvar.Lagerkvist[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
sommarbost. 0498/274883

Akademiska meriter: FD, docent i astronomi

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09