Josh Thomas

Professor emeritus emer. i fasta tillståndets elektrokemi vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
Josh.Thomas[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Akademiska meriter: PhD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Josh Thomas
Senast uppdaterad: 2021-03-09