Lars Westerberg

Professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialfysik

E-post:
lars.westerberg[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3060
Besöksadress:
Rum ÅNG Å:62403 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, Professor i fysik

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09