Lars-Åke Lindahl

pens. Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Analys och partiella differentialekvationer

E-post:
Lars-Ake.Lindahl[AT-tecken]math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Kompendier

Till en del av de kurser som jag har haft har jag gjort kompendier eller genomarbetade föreläsningsanteckningar. De kan hämtas här i pdf-format.

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09