Gunnar Berg

pens. Universitetslektor vid Matematiska institutionen

E-post:
Gunnar.Berg[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3275
Besöksadress:
Rum 14214 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09