Viggo Stoltenberg-Hansen

Professor emer. i matematik med inriktning mot matematisk logik vid Matematiska institutionen

E-post:
Viggo.Stoltenberg-Hansen[AT-tecken]math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Akademiska meriter: PhD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09