Mats Rydén

Professor emer. i engelska 89 vid Engelska institutionen

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09