Lars Björk

Universitetslektor vid Institutionen för organismbiologi, Systematisk biologi

E-post:
Lars.Bjork[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 2932
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyv. 18D
75236 Uppsala
Postadress:
Norbyv. 18D
75236 Uppsala

Akademiska meriter: FarmD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09