Roger Gyllin

Professor emeritus i bulgariska vid Institutionen för moderna språk, Slaviska språk

E-post:
Roger.Gyllin[AT-tecken]moderna.uu.se
Telefon:
018-471 1296
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA
Tillgänglig:
Efter överenskommelse

Akademiska meriter: FD, docent i slaviska språk

1942 född i Örebro
1967 Fil. kand., Uppsala universitet
1971 Fil. mag., Uppsala universitet
1991 Fil. dr. i slaviska språk, Uppsala universitet
2000 Docent i slaviska språk, Uppsala universitet
2008 Professor i bulgariska, Uppsala universitet

Jag har i min forskning i första hand ägnat mig åt det moderna bulgariska litteraturspråkets historia, det bulgariska språkets struktur och bulgarisk lexikologi men även åt relationen mellan språk och identitet, kulturella kontakter mellan Bulgarien och Sverige samt litteraturvetenskap.

Min doktorsavhandling berör frågan om när man skall anse att det moderna bulgariska litteraturspråket tar sin början. Avhandlingen är dels en metodstudie tillämpbar på litteraturspråks/standardspråks framväxt generellt, dels en konkret tillämpning av metoden på bulgariska. Studien visar att det bulgariska litteraturspråkets genes inte skall sökas i en välkänd patriotisk historiebok från 1762, vilket varit den dominerande bulgariska uppfattningen, utan i 1600-talets religiösa texter, damaskinerna.

I flera arbeten analyserar jag den bestämda artikeln i bulgariskan ur språklig och vetenskapsteoretisk synvinkel. Jag har vidare bland annat behandlat översättningsproblematik, ordbildning, vokalreduktion, bulgariska fågelnamn jämfört med svenska och engelska, fotbollsterminologi samt de metodproblem som uppstår vid bestämning av lexikaliska enheter.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Roger Gyllin
Senast uppdaterad: 2021-03-09