Anna Sågvall Hein

Professor emer. i datorlingvistik 89 vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
anna.sagvall_hein[AT-tecken]lingfil.uu.se
Mobiltelefon:
070-5833291
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA
Tillgänglig:
Efter överenskommelse

Kort presentation

VD och styrelseordförande för Convertus AB, ett språkteknologiskt företag med maskinöversättning som sin specialitet. Convertus AB grundades 2006 som ett avknoppningsföretag från Uppsala Universitet.

Akademiska meriter: FD, docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Sågvall Hein
Senast uppdaterad: 2021-03-09