Maija-Leena Eloranta

Forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Reumatologi

E-post:
Maija-Leena.Eloranta[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-471 4542
Mobiltelefon:
070-3965173
Besöksadress:
Rum RUD 61514 Rudbecklaboratoriet C11
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet, C11
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: Docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09