Joel Samuelsson

Professor i civilrätt, särskilt förmögenhetsrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Joel.Samuelsson[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7646
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag forskar och undervisar i civilrätt. Tolkningen är min fråga, särskilt tolkningen av avtal och andra rättshandlingar.

En populärvetenskaplig sammanfattning av min forskning finns här:

https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/515/video/9742

Och här är en länk till min installationsföresläsning:

https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/337/video/6463

Akademiska meriter: JD, docent, professor

Nyckelord: civilrätt avtalsrätt avtalstolkning avtal juridisk metod hermeneutik rättsteori

f. 1973
Jur. kand. 1998
Jur. dr. 2008
Lektor i civilrätt, särskilt förmögenhetsrätt 2010
Docent i civilrätt 2010
Professor i civilrätt, särskilt förmögenhetsrätt 2016

Interna uppdrag
ledamot i Bedömningskommittén
ledamot i Rekryteringsgruppen
fd. ledamot i Jämställdhetsgruppen och Forskningsutskottet, fd. Doktorandrådets ordförande
Huvudhandledare åt Oskar Mossberg (civilrätt, 2014-)
Biträdande handledare åt:
Stojan Arnerstål (immaterialrätt, -2014)
Henrik Forshamn (rättshistoria, 2011-)
Daniel Clausén (processrätt, 2012-2017)
Emma Svensson (europarätt, 2012-)
Daniel Hult (civilrätt, 2013)
Jonatan Schytzer (civilrätt, 2017-)
Kursföreståndare Terminskurs 2, Avtalstolkning: Teori och praktik, Perspectives on European Private Law, Glad rättsvetenskap, Wittgenstein and Law, Hermeneutik

Externa uppdrag
Fakultetsopponent den 4 juni 2010 på Jens Andreassons avhandling "Kreditsäkerhet i intellektuella resurser" vid Handelshögskolan i Göteborg
Reporter, The Common Core of European Private Law:
The Recovery of Non-Pecuniary Loss in European Contract Law
Interpretation of Contracts in European Private Law
Contractual Remedies
Editor, The Common Core of European Private Law: Transfer of Debt in European Private Law

Priser
Karnovpriset 2009 (för "Tolkning och utfyllning. Undersökningar kring ett förmögenhetsrättsteoretiskt tema")
Oscarspriset 2012 (för "Tolkningslärans gåta. En studie i avtalsrätt")
Årets lärare vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet 2002/03 och 2008/09

Intresseområden
Kommersiell avtalsrätt, obligationsrätt, rättsteori och juridisk metod

Undervisningserfarenhet
Terminskurs 1, 2 och 3, fördjupningskurser, doktorandkurser, externa uppdrag

Avtal är till för att hållas, men ofta nog är det oklart exakt vad som avtalats. Juridiken hanterar den oklarheten genom tolkning och läran om hur det ska gå till – avtalstolkningsläran – har en egen plats i den civilrättsliga systematiken. I avtalstolkningsläran ställs många av juridikens mest grundläggande teoretiska frågor på sin spets. Det gäller förhållandet mellan rätt och verklighet, de rättsliga reglernas natur, den juridiska metodens beskaffenhet m.m. En ”playground för teoretiska övningar” har området kallats av en skeptisk betraktare. Samtidigt är studieobjektet som sådant – avtalstolkningsverksamheten – något av det mest handfasta och praktiskt betydelsefulla inom hela civilrätten.

Jag har i min forskning utnyttjat den möjlighet som ämnet avtalstolkning erbjuder, att undersöka teoretiska teman i ett konkret rättsligt sammanhang. Jag har försökt spåra gränsen mellan avtalstolkningen och den tillämpning av rättsliga regler som bestämmer avtalsparternas positioner i de fall det finns luckor i avtalet, som måste fyllas ut. Jag har närmat mig avtalstolkningen som en metodfråga och på det sättet velat visa att ett skenproblem skapar oreda i tolkningslärans grundstruktur. Och jag har sökt nyansera bilden av det underförstådda, eller tysta, avtalsinnehållet. Det stora temat i min forskning har varit förhållandet mellan teori och praktik i tolkningen. Det är ett tacksamt tema för en jurist, för den juridiska praktiken gör, på sitt eget säregna vis, teorins begränsningar uppenbara.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Joel Samuelsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09