Gunnar Myrberg

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare; Affilierade

Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Docent i statskunskap. Min forskning är dels inriktad på frågor om politiskt deltagande och politisk integration, dels på lokala strategier för flyktingmottagande i de nordiska länderna.

Akademiska meriter: FD

Jag disputerade vid Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala hösten 2007. Avhandlingen, Medlemmar och medborgare, handlar om föreningsdeltagande och politisk integration i Sverige. Efter disputationen har jag haft möjlighet att vidareutveckla detta tema, men nu med ett europeiskt jämförande perspektiv, inom ramen för en VR-finansierad postdokanställning vid Institutet för Framtidsstudier i Stockholm. Detta arbete har bland annat resulterat i en artikel i Journal of Ethnic and Migration Studies samt två kapitel i boken Social Capital, Political Participation and Migration in Europe (Palgrave Macmillan 2011). Jag har också skrivit om boendesegregation och politiskt deltagande tillsammans med docent Per Strömblad i ett flertal arbetsrapporter och en artikel i Urban Studies.

Tillsammans med professor Bo Bengtsson och fil. dr Karin Borevi har jag under senare år studerat flyktingplaceringspolitik i Sverige, Danmark och Norge i VR-projektet Välfärdsstaten och de nyanlända. Detta arbete har bland annat resulterat i forskningsrapporten Var ska de nyanlända bo? (Institutet för Framtidsstudier 2012). Frågor om flyktingmottagning och bostadspolitik har kommit att intressera mig i allt högre utsträckning och det är framför allt detta som jag räknar med att ägna sig åt under tiden vid IBF.

Våren 2010 hade jag glädjen att motta Uppsala Politicesstuderandes pedagogikpris och våren 2012 blev jag docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Vid sidan av forskning och undervisning har jag engagerat mig fackligt på olika nivåer och vid SULF:s kongress i november 2012 blev jag invald som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen för perioden 2013 till 2015. Jag är också ledamot i styrelsen för SULF/Uppsala samt i Sacorådet vid Uppsala universitet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Gunnar Myrberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09