Yuri Khotyaintsev

Adjungerad professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Astronomi och rymdfysik

Mobiltelefon:
072-5813372
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Yuri Khotyaintsev
Senast uppdaterad: 2021-03-09