Christina Vallhagen Dahlgren

Sjukhusfysiker vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Kliniska verksamheter; Skandionkliniken

E-post:
christina.vallhagen.dahlgren[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
751 23 UPPSALA
Postadress:
IGP / BMC
Box 815
751 08 Uppsala

Akademiska meriter: FK

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09