Carina Jacobsson

Universitetslektor vid Konstvetenskapliga institutionen

E-post:
Carina.Jacobsson[AT-tecken]konstvet.uu.se
Telefon:
018-471 2888
Fax:
018-471 2892
Besöksadress:
Engelska parken,
Thunbergsvägen 3H
752 38 UPPSALA
Postadress:
Box 630
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Carina Jacobsson, docent och universitetslektor. Excellent lärare.

Doktorsavh Höggotisk träskulptur i gamla Linköpings stift (1995) och monografin Beställare och finansiärer - Träskulptur från 1300-talet i gamla ärkestiftet (2002) behandlar träskulpturer med tonvikt på stilinfluenser, dateringar, frågor rörande utbredning, beställningar och finansiering. Vidare om hur skönhet uttrycks från antiken till idag (läromedel) samt flera artiklar om senmedeltida altarskåp från Tyskland och Flandern.

Akademiska meriter: docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Carina Jacobsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09