Jonas Bergquist

Professor i analytisk kemi / neurokemi vid Institutionen för kemi - BMC, Analytisk kemi; Bergquist grupp

E-post:
Jonas.Bergquist[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3675
Mobiltelefon:
070-9621393
Besöksadress:
Husargatan 3 (D5)
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 599
75124 Uppsala

Föreståndare vid Ridinstitutionen

Mobiltelefon:
070-9621393
Besöksadress:
Kvarnbo
75265 Uppsala

Kort presentation

Jag är medicine doktor och sedan 2005 ämnes och forskarutbildningsansvarig professor i analytisk kemi och neurokemi vid institutionen för kemi - BMC, Uppsala universitet. Jag har min bakgrund från klinisk neurovetenskap vid Sahlgrenska sjukhuset och Göteborgs universitet (MD och docent) och flyttade till Uppsala 1999. Sedan 2011 är jag även adjungerad professor i patologi vid University of Utah, Salt Lake City, USA och sedan 2015 professor i precisions medicin, Binzhou Med Univ, Kina.

Akademiska meriter: MD, FD, docent

Inom vårt forskningsområde möts olika ämneskompetenser för att gemensamt utveckla morgondagens analysverktyg för att kunna få ny kunskap om biologiska förlopp vid t.ex. sjukdomar. Min forskning har tidigare främst inriktats på att förstå vad som händer hos patienter som lider av olika neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons, Alzheimers, amyotrofisk lateral skleros (ALS) och multipel skleros (MS). Sedan några år tillbaka så fokuserar vi också på att bättre kunna kartlägga och förstå Myalgisk Encephalomyelit (ME) och andra post-virala fatigue och neurokognitiva störningar. Vi studerar dessa fenomen i bl.a. hjärnvävnad och cerebrospinalvätska.

Steget från den medicinska neurovetenskapen till den analytiska kemin är inte så stort, särskilt inte inom ämnet neurokemi, där båda disciplinerna är av stor betydelse. Tanken med den typen av analyser som min forskargrupp bedriver, är att hitta metoder för att kunna mäta substanser som kan fungera som biomarkörer för tidig diagnos och bidra till förståelsen av vad som inleder ett sjukdomsförlopp. Vi mäter inte bara enskilda substanser utan söker dessutom kartlägga mönster och följa hur dessa förändras vid sjukdom.

Dagens kemiska analysmetoder måste anpassas till den komplexa biologiska verkligheten. Tanken med den typen av analyser som jag och min forskargrupp håller på med, är att hitta metoder för att kunna mäta förändringar i endogena (kroppsegna) substanser tidigt i en sjukdomsprocess. Substanser som kan fungera som biomarkörer för tidig diagnos, prognos och bidra till förståelsen av vad som inleder ett sjukdomsförlopp. Vår specialitet är analys av cerebrospinal vätskan och dess kemiska sammansättning.

Utmärkelser/Utnämningar

Inspector Equitandi, Uppsala universitet (2023)

Distinguished professor i precisions medicin, Binzhou Medical University, Yantai, China (2015)

Adjungerad professor vid Institutionen för patologi, Universitetet i Utah, Salt Lake City, UT, USA (2011)

Honorary Citizen of Shandong Province, China (2021), The Yantai City Shuangbai Talent Award, China (2019), The Qilu Friendship Award from Shandong Province, China (2019), The Taishan Scholar Foreign Expert Award, Shandong Province, China (2018), The High-End Foreign Expert Award, States Administration of Foreign Experts Affairs, China (2016), The Svedberg föreläsare (2012), Dezső Miskolczy föreläsare (2012) Robert Kellner föreläsare (2011), Karl Öbrink föreläsare (2010), Arrheniusplaketten (2009)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jonas Bergquist
Senast uppdaterad: 2021-03-09