Erik Hagersten

Professor emeritus i datorarkitektur 99 vid Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik

E-post:
Erik.Hagersten[AT-tecken]it.uu.se
Mobiltelefon:
079-3216771
Besöksadress:
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09