Ingrid Anderzén

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Folkhälsa, arbetsliv och rehabilitering

E-post:
ingrid.anderzen[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6418
Mobiltelefon:
073-4697431
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Ingrid Anderzén, seniorforskare och docent i Socialmedicin. Hennes forskning innefattar hälsa i arbetslivet och arbetslivsinriktad rehabilitering. Hälsa i arbetslivet syftar till att identifiera och studera man kan förebygga stress och ohälsa på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Arbetslivsinriktad rehabilitering handlar om analys och implementering av metoder för att underlätta återgång i arbete/studier för personer som står långt ifrån arbetslivet.

Akademiska meriter: MD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ingrid Anderzén
Senast uppdaterad: 2021-03-09