Maria Hägglund

Universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, E-hälsa och hälsodata

E-post:
maria.hagglund[AT-tecken]kbh.uu.se
Mobiltelefon:
072-9999381
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Maria Hägglund är docent i hälsoinformatik och lektor i implementeringsforskning vid Uppsala universitet & Akademiska sjukhuset. Under 2019/2020 var hon Keane OpenNotes Scholar visiting Lecturer on Medicine vid Harvard Medical School. Som medlem i DOME konsortiumet har hon utforskat effekterna av patienters tillgång till sin journal genom den nationella Svenska patient portalen. Idag leder hon flera större forskningsprojekt. Maria undervisar en hel del och utnämndes 2020 till excellent lärare.

Maria Hägglund is an associate professor in health informatics and a senior lecturer in implementation science at the Uppsala MedTech Science & Innovation Centre. During 2019/2020 she was a Keane OpenNotes Scholar and a visiting Lecturer on Medicine at Harvard Medical School. Her research has focused on user-centered systems that support collaboration and patient empowerment. As a member of the DOME research consortium she has explored the impact of patients’ access to their electronic health records (including notes) through the national Swedish patient portal. As the Chair of the Swedish Medical Informatics Association (SFMI), she represents Sweden in the International Medical Informatics Association (IMIA) general assembly. Maria chairs the EFMI Working Group “Citizen Health Data”.

Maria has also served as program director for the Global Master’s Program in Health Informatics at the Karolinska Institutet in Stockholm. At Uppsala University, she is teaching at the Bachelor’s Programme in Biomedical Engineering, and engaged in EIT Health Campus activities. 2020 she was awarded the title “Excellent Teacher” at Uppsala University.

At MedTech Science & Innovation, Maria leads the research focusing on Implementation of medical technology.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maria Hägglund
Senast uppdaterad: 2021-03-09