Mikael Larsson

Universitetslektor i gamla testamentets exegetik vid Teologiska institutionen, Bibelvetenskap

E-post:
Mikael.Larsson[AT-tecken]teol.uu.se
Telefon:
018-471 2239
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör bibelbruk i samtiden med fokus på frågor om barn, våld, kön, sexualitet, och tolkningsetik. Jag undervisar på programkurser i Religionsvetenskap och bibelhebreiska, samt temakurser om t ex barn, film och kritisk teori i relation till bibeltolkning. Jag är lika villkorsombud och sitter i teologiska fakultetsnämnden.

Akademiska meriter: TD, docent

Nyckelord: gender and sexuality queer theory hebrew bible feminism children violence masculinities reception history

Född i Umeå 1969.

Disputerade 2004 i Uppsala på avhandlingen Wrestling with Textual Violence: The Jephthah Narrative in Antiquity and Modernity with Special Regard to Gender.

Gjorde post-doc vid Centrum för Genusvetenskap, Uppsala (2006-2007), har arbetat som kulturhandläggare vid kyrkokansliet i Uppsala (2007-2012) och haft forskningsmedel vid Svenska kyrkans forskningsenhet (2017-2019).

Anställdes 2012 som universitetslektor vid Uppsala universitet och blev docent 2017 i Gamla testamentets exegetik.

Två huvudintressen präglar min forskning: bibelns reception i den moderna kulturen samt frågor om makt och identitet. För närvarande konkretiseras dessa intressen två områden: Bibelbruket hos danske regissören Lars von Trier (Anti-Christ, Nymphomaniac samt The House that Jack Built) samt familjemetaforer hos profeten Jesaja. Därutöver har jag bl a ägnat mig åt frågor om våld och kön i receptionen av Domarboken (t ex hos Josefus, Händel, Amos Oz) samt frågor om sexualitet och kön i receptionen av Ruts bok (t ex barnbiblar, romanser, bibelkommentarer, skönlitteratur, drama).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09