Carolina Rydin

Forskningsrådgivare vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för forskningsstöd

E-post:
carolina.rydin[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 2578
Mobiltelefon:
070-1679314
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

tf. Enhetschef vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för forskningsstöd

Mobiltelefon:
070-1679314
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Akademiska meriter: Med Dr

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Carolina Rydin
Senast uppdaterad: 2021-03-09