Matthias Weiszflog

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
matthias.weiszflog[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3051070-1679252
Besöksadress:
Rum Å 12166 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09