Martin Sjödin

Professor i teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material vid Institutionen för materialvetenskap, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
martin.sjodin[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7330
Mobiltelefon:
070-4250751
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Akademiska meriter: Docent i teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Martin Sjödin
Senast uppdaterad: 2021-03-09