Ann-Christine Petersson Hjelm

Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
ann-christine.hjelm[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 1359
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag heter Ann-Christine Petersson Hjelm och är universitetslektor och huvudlärare inom offentlig rätt, Handelsrätt, Företagsekonomiska institutionen. Jag disputerade 2002 i rättshistoria vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Pågående forskning sker inom äldrerätten och behandlar individens rättsliga ställning. Jag är även intresserad av metodfrågor och har arbetat mycket med empirisk rättsforskning (Law and Society). Studierektor vid handelsrätt från 2021-01-01.

Akademiska meriter: JD, Excellent lärare

Utbildningar och anställningar
VT 2021 Excellent lärare, Samhällsvetenskapliga fakulteten, UU

VT 2018 - Universitetslektor i handelsrätt, Företagsekonomiska institutionen, UU
HT 2014 Universitetslektor i rättsvetenskap, Juridiska institutionen, UmU
HT 2013 Tf lektor i socialt arbete med inriktning mot offentlig rätt,SU
HT 2009 Universitetslektor i social- och förvaltningsrätt, LiU)
VT 2004 Universitetslektor vid Handelshögskolan, Rättsvetenskap, Karlstads universitet (KaU),
2003–2004 Forskarassistent i rättshistoria, Juridiska institutionen, UU
2002-11-22 Juris doktorsexamen i rättshistoria, Juridiska institutionen, UU

Ledningsuppdrag
2021 - Studierektor vid handelsrätt
2020–2023 Företagsekonomiska institutionens institutionsstyrelse (suppleant)

2016–2017 Ställföreträdande och biträdande föreståndare vid Juridiskt forum, UmU
2016–2017 Forskarutbildningsansvarig, Juridiskt Forum, UmU
2016–2018 Ordförande vid Forskar- och Grundutbildningsutskottet, Juridisk forum, UmU

Pedagogiska utmärkelser
VT 2020 Vinnare av Uppsala Politicesstuderandes pedagogikpris 2020
VT 2016 Inplacerad i den pedagogiska meriteringsmodellen, Umeå universitet
VT 2013 Pris som årets lärare, socionomsektionen, Linköpings universitet
VT 2010 Pris som årets lärare, socionomsektionen, Linköpings universitet

Övrigt
2021 Extern sakkunnig, granskning av examensarbeten vid Rättsvetenskapliga programmet, Högskolan Gävle

2019 - Pedagogiska rådet, Företagsekonomiska institutionen, UU

Nuvarande forskningsprojekt:
Reconfiguring Community and Society: The Consequences of Pandemic Distancing Around the World
Ed.: Jack Fong, Professor of Sociology, California State Polytechnic University, Pomona
Antologi: The University of Toronto Press
Chapter 5: Trust between Citizens and State as a Strategy to Battle the Pandemic: Are Senior Citizens Mere Collateral Damage in the Swedish Government’s Plan to Ensure Immunity?

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ann-Christine Petersson Hjelm
Senast uppdaterad: 2021-03-09