Lina Thorvaldson

Universitetsadjunkt vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Utbildning

Telefon:
018-471 4216
Mobiltelefon:
072-9999230
Besöksadress:
Rum BMC C2:316B BMC
Husargatan 3
751 23 Uppsala
Postadress:
Box 571
751 23 UPPSALA

Kort presentation

Arbetar som universitetsadjunkt (70%) och studievägledare för kandidatprogrammet i biomedicin (30%). I mina arbetsuppgifter som adjunkt ingår att vara programansvarig för masterprogrammet i biomedicin, undervisning vid bl a masterprogrammet i biomedicin samt att vara ansvarig för den professionella utvecklingen vid kandidatprogrammet i biomedicin.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lina Thorvaldson
Senast uppdaterad: 2021-03-09