Tobias Törndahl

Universitetslektor , Docent vid Institutionen för materialvetenskap, Solcellsteknik

E-post:
tobias.torndahl[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7250
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Akademiska meriter: Docent i teknisk fysik

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09