Helene Hallböök

Forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Hematologi

E-post:
Helene.Hallbook[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 2731
Besöksadress:
Rum 633 Ing:40, tr:3 Akademiska sjukhuset, ing 101, plan 4
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ing 100, plan 2
751 85 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09