Eva Lundqvist

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
eva.lundqvist[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2428
Mobiltelefon:
070-1679238
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Eva Lundqvist är docent i didaktik. Hennes forskning handlar främst om lärares betydelse för elevers lärande i naturorienterande ämnen samt hur olika undervisningstraditioner kommer till uttryck i undervisningspraktiken. Hon arbetar just nu med forskningsprojektet "Undervisning för och lärande av handlingskompetens i utbildning om antibiotikaresistens". Eva undervisar på grund-, master- och forskarnivå.

Akademiska meriter: FD, Docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Eva Lundqvist
Senast uppdaterad: 2021-03-09