Lena Wenner

Forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen, Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg - 340

E-post:
lena.wenner[AT-tecken]isof.se
Telefon:
073-5586089
Mobiltelefon:
073-5586089
Besöksadress:
von Kraemers allé 21, Arkivcentrum
Postadress:
Box 135
751 04 UPPSALA

Akademiska meriter: FK

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09