Karin Glimskär Stålberg

Affilierad Universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Reproduktiv hälsa

E-post:
karin.stalberg[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-611 5765
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Mitt forskningsområde rör olika aspekter av gynekologisk cancer och jag är kliniskt verksam som överläkare i tumörkirurgi vid Kvinnokliniken, Akademiska Sjukhuset, där jag är medicinskt ledningsansvarig läkare.

Många av mina publicerade och pågående arbeten rör epidemiologi vid framför allt livmoderkroppscancer och äggstockscancer. Nationellt är jag medlem i forskargruppen "Svenska Gynekologiska Cancergruppen" (SweGCG, https://www.swegcg.se/ ) och vi har publicerat en rad studier framför allt baserat på Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer.

Inom Uppsala Universitet har jag ett flertal samarbetsprojekt. Jag är ansvarig för insamlingen till tumörbiobanken UCAN inom gynekologi. Där samlas blod/plasma/tumörmaterial in för framtida studier men också ett omfattande material av livskvalitetenkäter. Vi bedriver, tillsammans med kollegor på Institutionen för Genetik och Patologi ett stort translationellt arbete med syfte att ta fram proteinpaneler för att, om möjligt, hitta vägar att diagnosticera gynekologisk cancer tidigt eller helst som ett screeninginstrument. Vi har framförallt baserat våra resultat på serumprover, men har nu även en växande provsamling med vaginalvätska på torra kort, vilket på sikt, skulle kunna möjliggöra hemprovtagning.

Inom vår egen institution har vi en grupp med intresse för psykologiska och sociala effekter av gynekologisk cancer. Med olika verktyg, såsom enkäter och djupintervjuer vill vi kartlägga hur kvinnor, och dess familjer, påverkas av en gynekologisk cancer. Vilka riskfaktorer finns för att må dåligt efter sin diagnos och behandling? Vad tycker man saknas inom vården? På sikt vill vi använda denna kunskap för att förbättra vårt omhändertagande.

På Kvinnokliniken bedriver vi även kliniska studier. Vi deltar i den nationella RACC-studien, där kvinnor med tidig livmoderhalscancer randomiseras till öppen eller robotassisterad laparoskopisk kirurgi. Som enda klinik i Sverige deltar vi i den internationella studien OVHIPEC 2, där kvinnor med äggstockscancer randomiseras till varm cytostatika i buken (HIPEC) i samband med kirurgi eller endast kirurgi.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karin Glimskär Stålberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09