Karin Byström

Bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för media

E-post:
karin.bystrom[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 3369
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är processledare för processen Media och samlingar inom Uppsala universitetsbibliotek. Det innebär att jag arbetar med samordning och utveckling av bibliotekets samlingar och hur de bäst kan göras tillgänliga. Det kan gälla allt ifrån förvärvsmodeller, digitalisering, utvärdering, systemstöd och riktlinjer för katalogisering.

Akademiska meriter: FM, bibl.ex.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karin Byström
Senast uppdaterad: 2021-03-09