Reiner Lomoth

Universitetslektor vid Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi

E-post:
Reiner.Lomoth[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3644
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 523
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: Docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Reiner Lomoth
Senast uppdaterad: 2021-03-09