Peeter Maandi

Universitetslektor Studierektor grundutbildning och avancerad nivå vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
Peeter.Maandi[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Telefon:
018-471 6357072-9999397
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är lektor vid Kulturgeografiska institutionen, med uppdrag som studierektor för grundutbildning och avancerad nivå. Jag undervisar bl.a. om samhällsgeografisk teori och metod samt landskapsanalys. Jag forskar främst inom politisk geografi och rättsgeografi, med fokus på jordreformer och äganderätt. Till mina andra forskningsintressen hör landskapets förändring, resursförvaltningens geografi, och kartografins historia.

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Peeter Maandi
Senast uppdaterad: 2021-03-09