Leif Hermansson

Forskare vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
leif.hermansson[AT-tecken]doxa.se
Telefon:
018-4782070
Mobiltelefon:
070-6673103
Fax:
018-4782001
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09