Hans Ellegren

Professor i evolutionsbiologi, programansvarig professor för programmet evolutionsbiologi vid Institutionen för ekologi och genetik, Evolutionsbiologi

E-post:
Hans.Ellegren[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 6460
Mobiltelefon:
070-4250637
Fax:
018-471 6310
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum
Norbyvägen 18D
752 36 UPPSALA
Postadress:
Evolutionsbiologiskt centrum
Norbyvägen 18D
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Vi bedriver forskning kring de grundläggande processer som påverkar DNA-molekylens utveckling och hur dessa i sin tur påverkar den biologisk mångfalden och utvecklingen av nya arter.

Parallelt med forskning och undervisning är jag sedan längre engagerad i olika lednings- och utvärderingsuppdrag.

Akademiska meriter: FD, Docent

Personlig websida: http://www.ieg.uu.se/evolutionary-biology/ellegren/

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Hans Ellegren
Senast uppdaterad: 2021-03-09