Anna Cristina Åberg

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk geriatrik

E-post:
anna.cristina.aberg[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
Husargatan 3, BMC
751 22 Uppsala
Postadress:
Husargatan 3, BMC, Box 564
751 22 UPPSALA

Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Hälsovetenskap och e-hälsa

E-post:
anna.cristina.aberg[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: Docent, leg. fysioterapeut, MD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Cristina Åberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09