Anca Dragomir

Adjungerad universitetslektor Docent vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Cancerprecisionsmedicin; Forskargrupp Fredrik Pontén

E-post:
anca.dragomir[AT-tecken]igp.uu.se
Telefon:
018-611 3836
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Docent i patologi

"doctrina perpetua"

Senior Consultant M.D. (surgical pathology) @Uppsala University Hospital and Adj. Senior Lecturer (pathology) @Uppsala University.
- Head of the Unit for Diagnostic Electron Microscopy
- Research into (1) cancer biomarkers (research group F. Pontén) and (2) ultrastructural pathology.
- Coordinator of pathology undergraduate teaching and lecturer
- Guest lecturer (Anatomy for medical students)

Akademiska meriter: DMSc

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Appointments:

Adj. Seior Lecturer (pathology) - Uppsala University: June 2018 - present (associate professor/docent since 2020)

Consultant M.D. (surgical pathology) - Uppsala University Hospital: 2014 – present (senior consultant/överläkare since 2020).

- Special interest in diagnostic electron microscopy, urologic pathology and renal transplant pathology.
- Head of the Unit for Diagnostic Electron Microscopy
- Research into (1) cancer biomarkers (research group F. Pontén) and (2) ultrastructural pathology.
- Coordinator of pathology undergraduate teaching (2015-present) and lecturer (Pathology courses for medical/biomedical students since 2008)

Resident M.D. (surgical pathology) - Uppsala University Hospital: 2008 – 2013.

Guest lecturer (Anatomy for medical students): 2009 -2021

Assistant Professor (Anatomy) - Uppsala University: 2007 – 2008

Post.Doc. Researcher (cell biology) Uppsala University: 2004 – 2007

Ph.D. student (anatomy) Uppsala University: 1998 – 2004. PhD Thesis 2004: Towards pharmacological treatment and gene therapy in cystic fibrosis. Thesis advisor: Professor Godfried M. Roomans.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anca Dragomir
Senast uppdaterad: 2021-03-09